Разделы
О НАС

О СИСТЕМЕ

"Можете ли вы себе представить, что не в Москве и не в Сиэтле, а в Луцке придумана технология ускоренной подготовки супербизнесменов?" -академик Ю.Р. Носов (Россия), журнал "Эхо планеты", №10 (621), 2000 г.


ОБУЧЕНИЕ

Для того, чтобы вывести своё предприятие из экономического, финансового кризиса или избежать его, руководитель обязан научиться сам и научить свою команду оперативно находить и решать ключевые организационные проблемы.


О ФИРМЕ

Работает в области управленческого обучения и консультирования. Помочь руководителям до минимума сократить время на подготовку своей организации к эффективной работе в условиях кризиса призван курс "Результат".


  Интернет-сообщество учителей

Новости

Сингулярна освіта як основа реалізації національної ідеології

22.10.2019

Сингулярна  освіта як основа реалізації національної ідеології,

або як увійти в стан щастя та блаженства і не тільки

В.О.Сацик

Прочитавши заголовок статті шанований  читач, скоріш за все, здивується ніж зацікавиться та почне читати: адже який зв’язок  між сингулярністю, освітою, національністю, ідеологією та почуттями. Саме на це, на вкрай вузьку аудиторію сприйняття написаного автор і розраховує. 

Для тих хто залишився і продовжить читання приз в кінці: незадоволення та розчарування вам гарантоване. Та про все по порядку. 

Спочатку спробуємо  розібратися з кожним із цих понять. Почнемо із кінця – «Блаженство», бо кінець чогось звичного, стандартного то початок Інакшого.

На превеликий жаль та жах, академічна наука опускає в своїх  освітянських методах та методиках почуття, а працює тільки із знаннями –розумом  людини. В той час як сказав К. Д. Ушинський «Ні слова, ні думки, ні навіть вчинки наші не виражають так яскраво нас самих і наше ставлення до світу, як наші почування». Наш власний пізнавальний досвід підказує, що між почуттєвим і раціональним пізнанням існує нерозривний зв'язок.

Віра, надія, любов та радість базові почуття графічного образу Праведного шляху ((http://resultsystem.com/news/37/page/10) які формують перший етап досягнення, людиною матеріального благополуччя. Людина, проходить ці домінантні почуття до певної точки свого розвитку із знаком «-» та світоглядом – борця і споживача культури. Це не погано і не добре, так воно є і передбачено природою. Даний етап відповідає  за розкриття здібностей у людини.

На образно-графічному зображені ми спостерігаємо певну точку переходу в другий етап:  стан духовного добробуту.  Цікаво, що польською воно звучить точно так само: dobrobyt, тобто «добру бути»,  «добро будувати», «добро щоденно творити». Ціллю другого етапу є розкриття можливостей. Другий етап із знаком «+» та світоглядом – творця і продуцентом культури. Домінуючі почуття даного етапу: щастя, блаженство, святість, перевтілення. 

Щастя. Досить багато є тлумачень поняття «Щастя», та на думку автора найбільш вдалим є трактування польського дослідника В. Татаркевич: «Щастя це, коли тебе розуміють." Саме слово "щастя" трактується як "співучасть" (у спільній справі, в загальній долі)».  В глибокій давнині, коли хтось народжувався в сім’ї,  за звичаєм пекли хліб. В будинок новонародженого запрошували гостей і хліб ділили на частки. Новонародженому також виділяли свою долю, частку, шматок.  Вважалося,що з цього моменту він живе «з частиною»  життєвого добробуту. 

Блаженство. «За повідомленням Інститут богословської термінології та перекладів «Блаженство», блаженне життя в богословській літературі переважно є синонімами життя, яке маємо у Христі, у Бозі, а отже, вічного життя, життя в небі: «блаженні убогі духом», «...і збережи їх у блаженній жизні...». У такому значенні не слід їх заміняти висловами щастя, щасливе життя, семантика яких не виходить поза значення «стан цілковитого задоволення життям, фортуна, доля».

Кожна людина, більше ніж із семи мільярдів,  які  живуть на планеті Земля, хотіла б  бути Щасливою та перебувати у стані Блаженства. Тобто це може бути як добровільно сприймаюча ціль людства.

Яким образом нам увійти в стан Блаженства, або як нам його досягнути,  тоді коли ми всі різні і маємо свої координати  просторово-часового розташування: за віком, освітою, географічним положенням, вподобаннями, звичаями, національністю.

В мене є ідея, як інструмент досягнення поставленої мети (вхід в стан Блаженства) і в  залежності від того і ДЕ я, тобто в залежності від просторово-часового розташування використати цей інструментарій.

  Сьогодні людство переживає однозначно інформаційний бум, і практично всі відчувають, що потік інформації, в тому числі і «агресивної» є досить щільним і перевищує здатність людської свідомості переосмислювати її. Тому в більшості бажань, нав’язані споживацько-матеріальними технологіями забруднюють наші чисто-природні думки та бажання.  Адже, ми далеко не всі навіть догадуємося про свої саме такі природні особистісні бажання. 

З точки зору автора, людству варто скористатися інструментом переорієнтації свідомості із «боротьби» на «єдність», шляхом інтелектуальних технологій в соціальній сфері. Одним із елементів яких є Національна  Ідеологія - ІдеЯ та логіка досягнення поставленої цілі. 

Ідеологія - це оптимальна послідовність дій, які гарантовано та в гранично короткі терміни із мінімальними затратами ресурсного потенціалу,  призведуть до наміченої мети. Звичайно за умови застосування відповідної ідеї, а ідея, як було сказано вище в переорієнтації сідомості із «боротьби» на «єдність», що підтверджують світові експерти. Сьогодні людство знаходиться в напрямку екстенсивних технологій,  направлених на розширення територіально-метеріальних ресурсів.  Тому не дивно, що керівники «Римського Клубу» і його провідні експерти прийшли до однозначного висновку про неминучість корінної зміни парадигми розвитку нашої цивілізації.  «Жорстка критика капіталізму, неприйняття фінансових спекуляцій, відмова від матеріалізму і спрощеного розуміння світу, заклик до альтернативної економіки, «нового Просвітництва», духовно-морального світогляду, єдиної планетарної гармонійної цивілізації - такий нині порядок майбутнього розвитку, запропонований Римським Клубом» (http://midgard-edem.org/?p=4181).

Головна ідея Національної ідеології - це набір кліше для оперативного створення національних чи корпоративних методик вирішення всього спектру організаційно-соціальних проблем на мові замовника з урахуванням національного менталітету (більш детально про ідеологію дивись посилання (http://resultsystem.com/news/235).

Головна логіка Національної ідеології (в залежності від фактичних  координат просторо-часового розташування, рівня розвитку) визначення оптимальної  послідовності  кроків на шляху гармонійного розвитку людини в соціумі: від точки переорієнтації його свідомості з «боротьби» на «єдність» - до координат  входу в стан Щастя, Блаженства, а в подальшому наблизитися до стану Суперпозиції.

В свою чергу гармонійний розвиток людини в соціумі це процес збільшення міри гармонізації продуктивної діяльності людини у  всіх чотирьох сферах: матеріальній, фізіологічній, соціальній та інтелектуальній.

Числовим показником рівня гармонійного розвитку людини  є  Вурф (W). Можна вважати, що даний показник є мірилом стану Щастя та Блаженства людини. Це безрозмірна величина, яка змінюється в діапазоні від 1,260 до 1,618... («Золотий перетин», код життя, або код Бога).  Для об'єктивного розрахунку Вурфу (W) в трудовому, або творчому колективі існує спеціальна методика, яка базується на багатофрактальних механізмах. Тривалість процедури, за вказаною методикою - 40 – 60 хвилин. Для її проведення потрібен спеціально навчений модератор. Автор на собі особисто в складі  команди Результат випробував процес зміни та фіксації внутрішнього стану почуттів, свідомості за вказаною методикою, що красномовно підтверджують відповідні графіки (http://resultsystem.com/news/212/page/3).

Що ж собою представляє структура Національної ідеології? Для сприйняття відповіді на дане запитання нам необхідно представити, що кожна система, в тому числі і біологічна - людина як індивід та людство в цілому має чотири фази існування: виживання, ріст, процвітання та розвиток Якщо говорити про ціліспрямоване оргпроектування в контексті реалізації Національної ідеології, то ці ФАЗИ будуть носити назву: підготовка, запуск, доводка та удосконалення. 

На кожній фазі (етапі) необхідно забезпечити відповідну оптимальну послідовність дій у кожній із чотирьох СФЕР діяльності: матеріальній, організаційній, інформаційній та кадровій. 

Тобто кожен оргпроект має забезпечити оптимально – алгоритмічний  порядок  підготовки, запуску, доводки та удосконалення кожної з чотирьох сфер: матеріальної, організаційної, кадрової сфер. Всього  16 кроків.

В свою чергу кожна з  чотирьох сфер організаційної діяльності людини має чотири СТАДІЇ інтелектуального технологічного процесу готовності продукту: концепція (16 кроків), оптима (16), програма (16), план (16 кроків).

Таким чином, кожна соціальна система для гарантованого виходу на максимально високі темпи гармонійного розвитку технологічно-керовано проходить чотири фази свого існування (підготовки, запуску, доводки та удосконалення) за відповідними стадіями трансформації (концепція, оптима, програма та план)  в кожній із чотирьох сфер (матеріальна, організаційна, інформаційна та кадрова).

Кожній фазі, стадії, та сфері структури Національної ідеології  притаманні  чотири СТАНИ свідомості:  прострація (базове відчуття – інстинкти), активізація (інтелект), ініціація (інтуїція) та містрація (базове відчуття –почуттєві-знання).

І так, для реалізації Національної ідеології і виходу в стан Щастя, Блаженства та Суперпозиції необхідно здійснити 64 кроки: забезпечити  4 оргпроекти зміни фаз у кожній із 4 сфер на кожній із 4 стадій інтелектуального технологічного процесу готовності продукту, задля входу в кожний із 4 установлених та фіксованих станів  свідомості  та відчуттів.

Для чіткого забезпечення градієнтності  осмислення граничної зрозумілості, простоти та надійності використання всіх трансформаційно-фрактальних процесів, що відбуваються із системою в середині та на зовні  необхідна відповідна підготовка модераторів.

На думку автора, уважного читача вже пройняло відчуття розчарування від «перевантаження» осмислення написаного, а уявіть, що ми говоримо про інтелектуальний технологічний процес, яким необхідно керувати і ціна помилки може бути гранично фатальною! Тому, для забезпечення відповідного рівні готовності модератора  інтелектуальної технології необхідна сингулярна освіта.

Освіта. На думку автора - формування критичної точки маси світла, освітлення, просвітління у свідомості учня та осмислення тих чи інших явищ, подій, процесів до рівня формування нових смислів.

Для вирішення даної задачі (забезпечення формування критичної точки) необхідною умовою є формування процесу утворення соціальної сингулярності. 

Сингулярнісь. На сьогодні дане поняття є дискусійним та знаходиться на стадії формування,  наше тлумачення соціальної сингулярністі знаходиться за посиланням http://www.resultsystem.com/news/173/page/6. Якщо дуже стисло, то соціальна сингулярність - цілісно-системний процес гранично швидкої самоорганізації матерії.

Соціальна сингулярність має властивість виникати тоді коли, критична кількість певних факторів  складаються в чітко визначеному порядку - по градієнту смислового поля. 

Явище сингулярності є досить рідкісним навіть на рівні Галактики. Кожна Людина у Всесвіті невипадковість, вона має своє Божественне призначення, має свій смисл, місце та історичну місію як і сім'я, громада, народ.  Тоді коли народ у своєму єстві дозріває до певного рівня просвітління свого історичного призначення - комусь стає очевидно «НЕЧТО» - оптимальний порядок в усьому. Алгоритмічне дотримання даного порядку в соціальних відношеннях на основі соціальних технологій і призводить до виникнення соціальної сингулярності в соціальному технологічному процесі.

Сингулярна освіта відповідно  - використання сингілів для забезпечення досягнення  необхідної швидкості зміни стану свідомості та відчуттів людини

Всі знання у сингулярній освіті зібрані в окремі, але взаємопов'язані і взаємодоповнюючі блоки (сингли) - упаковані коди, знаки, знання, поняття які забезпечують смисли, або відповідне осмислення чогось в разі відповідної послідовності їх подачі. На основі їх і складається менталітет та національна культура громади, народу. Кожен сингл дозволяє слухачеві образно уявити зміст одного з ключових понять і інших понять які лежать в цій області смислового поля національної мови  спілкування.  У всіх синглів є свій градієнт і кожен з них має свій порядок освоєння.  Кожен сингл можна розглядати на різних рівнях спільності суджень, координат просторо-часового розташування, або на різних рівнях знань людини, громади, корпорації, народу. Чим вищий рівень «освітленості» людини, корпорації, народу тим глибше і детальніше сингл представляє сенс кожного ключового соціального поняття.  Спрощеним прикладом синглу може бути  пісня зі словами та відповідною музикою, які передають відповідний смисл, стан співака та транслюються на слухачів.

Таким чином, для отримання фіксованого стану щастя, блаженства та виходу до наближення суперпозиції необхідно сформувати  сингулярну освіту  підготовки модераторів інтелектуального технологічного процесу до рівня не нижче ніж, котрі в свою чергу гарантовано забезпечують реалізацію Національної ідеології через здійснення 64 кроків:  4 оргпроекти зміни фаз у кожній із 4 сфер на кожній із 4 стадій інтелектуального технологічного процесу готовності продукту за для входу в кожний із 4 установлених та фіксованих станів свідомості  та відчуттів.

Суха, складна, «стуляюча горбатого до стіни» теорія скаже уважний читач, автор відповість: на експериментальній площадці (область, корпорація, регіон) України  в складі команди Результат, готовий забезпечити імплементацію  написаного  в разі наявності соціального замовлення.


Cтатьи

Ментальное здоровье – находить свет в темноте

16.04.2024

«Ты открыл мне глаза, и теперь я вижу, какой «каток» на меня катится. Мне страшно.»


Смена психологии конкуренции на психологию взаимодействия и взаиморазвития

19.03.2024

Смена психологии конкуренции на психологию взаимодействия и взаиморазвития как основа социального здоровья


Украина должна явить миру новые социальные отношения

10.12.2023

Должна появиться централизованная, авторитетная и авторитарная (для переходного периода) сила и личность, способная направить интеллектуалов в нужное русло.